nitro vs muran

Czy cała sytuacja wyjaśni się w sadzie? A waszym zdaniem kto w tym sporze ma więcej racji?