Linkiewisz vs Masti

Stawką w tej walce ma być "Pas Królowej". Jak myślicie, która z nich uniesie go w górę?